Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Kim Coffee được sở hữu và điều hành bởi và có thể chứa quảng cáo, nội dung được tài trợ, chèn trả phí, liên kết liên kết hoặc các hình thức kiếm tiền khác.

Trang web cà phê này tuân thủ các tiêu chuẩn tiếp thị truyền miệng. Chúng tôi tin vào sự chân thật của mối quan hệ, ý kiến ​​và sự đồng nhất. 

Khoản bồi thường nhận được có thể ảnh hưởng đến nội dung quảng cáo, chủ đề hoặc bài đăng trên blog này. Nội dung, không gian quảng cáo hoặc bài đăng đó sẽ được xác định rõ ràng là nội dung được trả tiền hoặc được tài trợ.

Các quan điểm và ý kiến ​​​​bày tỏ trên trang web này hoàn toàn là của các tác giả. Nếu chúng tôi tuyên bố hoặc tỏ ra là chuyên gia về một chủ đề hoặc sản phẩm hoặc lĩnh vực dịch vụ nhất định, chúng tôi sẽ chỉ xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin rằng, dựa trên kiến ​​thức chuyên môn của chúng tôi, xứng đáng với sự xác nhận đó. 

Bất kỳ tuyên bố sản phẩm, thống kê, trích dẫn hoặc đại diện nào khác về sản phẩm hoặc dịch vụ phải được xác minh với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.

Trang web này không chứa bất kỳ nội dung nào có thể gây xung đột lợi ích. Nó không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo về tính chính xác, tiền tệ hoặc tính đầy đủ của nội dung có trên trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến hoặc từ trang web này.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại seo.tk1992@gmail.com. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với Kim Coffee

Tất cả thông tin trên trang web này – https://kimcoffee.net/ – được công bố với thiện chí và chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Kim Coffee không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác của những thông tin này.

Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (Kim Coffee), bạn hoàn toàn chịu rủi ro. Kim Coffee sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, nhưng chúng tôi không kiểm soát nội dung và bản chất của các trang web này.

Các liên kết này đến các trang web khác không ngụ ý đề xuất cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu và nội dung trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa một liên kết có thể đã bị ‘xấu’.

Cũng xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của các trang web này cũng như “Điều khoản dịch vụ” của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Bằng lòng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng rõ ràng tại đây.

Giải pháp cho cà phê
Logo